ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ
ЕФТОЛ ЕООД
Производство и реализация на специални строителни състави на циментова основа, с регулируемо разширение, инженерингови решения на проблеми и задачи в промишленото, хидро-мелиоративното жилищно-административното строителство - високоякостно анкериране, подливки и замонолитване на метални елементи, укрепване и възстановяване на бетонови и стоманобетонови конструкции и др.

Метод за безвзривно разрушаване – БУЛАД Н.